Styrelsen består av

Gudrun Karlsson      ordförande
Ingela Jonsson         vice ordförande
Anna-Lena Öström   sekreterare
Christina Holmberg 
kassör
Frida Oskarsson
Gun-Britt Berglund
Eva Stenberg
Katarina Ricken

 

 

 

Kontakta styrelsen