Styrelsen består av

Gudrun Karlsson      ordförande
Ingela Jonsson         vice ordförande
Anna-Lena Öström   sekreterare
Christina Holmberg 
kassör
Anita Andersson
Gun-Britt Berglund
Eva Stenberg
Camilla Fjällström
 

 

 

Kontakta styrelsen